Klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai

2018 m. gegužės 25 d. ES pradėjo galioti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Jis įtvirtino vienodus duomenų apsaugos principus visoje ES. Čia pateikiama informacija jums padės lengviau rasti atsakymus apie jūsų asmens duomenis kredito biure Creditinfo ir jų panaudojimą. Čia pateikiami ne visi paaiškinimai apie duomenų tvarkymą, o atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus. Papildomos informacijos rasite ir kredito biuro Creditinfo privatumo politikoje. Ją rasite šioje nuorodoje

Kodėl Creditinfo apskaičiuotas mano reitingas yra žemas, nors šiuo metu aš neturiu skolų?

Nustatant reitingą vertinama didžiausia skolos suma, kuri Creditinfo sistemoje buvo registruota per paskutinius dvejus metus. Reitingui įtakos turi ir skolos apmokėjimas - jo poveikis nustos veikti tada, kai po paskutinės skolos apmokėjimo datos praeis penkeri metai.

Siekiant, kad kredito reitingas būtų aukštesnis, būtina atsakingai vykdyti savo finansinius įsipareigojimus, o atsiradus skoloms, kuo greičiau jas padengti.

Kas yra kredito reitingas ir nuo ko jis priklauso?

Kredito reitingas – tai asmens kreditingumo įvertinimas. Reitingas atspindi matematinio ir ekonominio modeliavimo būdu apskaičiuotą tikimybę, kad per artimiausius metus gyventojas vėluos vykdyti savo finansinius įsipareigojimus ilgiau kaip 90 dienų. Vertinant asmens kredito reitingą atsižvelgiama į tokius išorinius faktorius, kurie signalizuoja asmens įgūdžius ir galimybes planuoti, prisiimti, vykdyti savo įsipareigojimus laiku. Tai taip pat reiškia, kad vertinimas negali „atsistatyti“ per labai trumpą laikotarpį.

Nustatant kredito reitingą visa informacija iš kredito istorijos ataskaitos yra vertinama kompleksiškai, t.y. nesivadovaujama kuriuo nors vienu elementu. Reitingas yra nustatomas remiantis toliau nurodytais kriterijais ir principais.

Mokėjimų istorija. Pradelsimai mokėjimų istorijoje signalizuoja, kad asmens įsipareigojimai nebuvo apskaičiuoti, suplanuoti, nebuvo pasirengta kritinėms aplinkybėms, nebuvo sudėlioti saugikliai tinkamam įsipareigojimų įvykdymui.

Nustatant kredito reitingą vertinama didžiausia skolos suma, kuri Creditinfo sistemoje buvo registruota per paskutinius dvejus metus. Reitingui įtakos turi ir skolos apmokėjimas – jo poveikis nustos veikti tada, kai po paskutinės skolos apmokėjimo datos praeis penkeri metai.

Asmuo, turėjęs pradelstų mokėjimų netolimoje praeityje, laikomas rizikingesniu nei asmuo su „švaria“ kredito istorija. Kuo asmens pradelstos skolos yra/buvo stambesnės, dažnesnės, uždelsimas apmokėti ilgesnis, tuo tai turi didesnį išliekamąjį neigiamą poveikį reitingui. Istorinių (jau apmokėtų) skolų poveikis reitingui mažėja su laiku. Visiškai „švari” mokėjimų istorija negarantuoja maksimalaus kredito reitingo, nes mokėjimų istorija yra vienas iš reitingo elementų.

Kreditavimosi aktyvumas. Kreditavimosi aktyvumas apskaičiuojamas vertinant laiką nuo paskutinės užklausos iš kreditorių (telekomunikacijų ir kitų įmonių, ne didžiųjų komercinių bankų).

Reitingas yra asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas). Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.

Pasaulio bankas teigiamai vertina tai, kad kredito biuras suteikia reitingą. Tai reiškia, kad ir kredito biuras prisideda prie Lietuvos investicinio patrauklumo.

Ar kredito biuras gali iš naujo peržiūrėti mano kredito reitingą?

Mano Creditinfo savitarnoje jūsų matomas kredito reitingas yra apskaičiuotas automatiniu būdu - pagal kredito biuro sukurtą algoritmą. Jūs turite teisę kreiptis į kredito biurą su prašymu perskaičiuoti reitingą neautomatiniu būdu. Tada reitingą peržiūrės Creditinfo kredito rizikos ekspertas. Jei pageidaujate, kad ekspertas rankiniu būdu perskaičiuotų Jūsų kredito reitingą, informuokite mus el. paštu info@manocreditinfo.lt.

Kas yra kredito biuras ir kaip su juo susisiekti?

Kredito biuro Creditinfo pagrindinė veikla yra rinkti bei finansų ir kitoms įmonėms teikti kreditingumo informaciją apie jų klientus bei apskaičiuoti klientų kredito reitingus. Ši veikla padeda skolintojams laikytis atsakingojo skolinimo principų, o vartotojus apsaugo nuo perteklinių įsipareigojimų. Plačiau apie kredito biurą Creditinfo skaitykite šioje nuorodoje: https://lt.creditinfo.com/apie-mus/

Kontaktai gyventojams:

Gyventojų savitarna: https://www.manocreditinfo.lt/
Tel. +370 5 239 4149 (I-V 8-17 val.)
El. paštas: info@manocreditinfo.lt
Adresas: Goštauto g. 40A, Vilnius

Kur galiu sužinoti, kokie asmens duomenys apie mane tvarkomi?

Ši informacija yra Jūsų kredito istorijos ataskaitoje. Įvairūs kreditoriai (bankai, lizingai, telekomunikacijų ir kt. įmonės) vertina kredito istoriją prieš suteikdami paslaugas ir prekes, už kurias apmokate po jų suteikimo/pristatymo.

Peržiūrėti asmeninę kredito  ataskaitą galite tokiu būdu:
-Prisijungus prie savitarnos svetainės www.manocreditinfo.lt/
   - prisijunkite (registruokitės) https://www.manocreditinfo.lt/registracija
   - pasirinkite „Susipažinti su savo duomenimis"
   - spauskite nuorodą „Pateikti prašymą >”.

Jūs turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti. Informacija teikiama per savitarnos sistemą www.manocreditinfo.lt arba atvykus į mūsų biurą adresu A. Goštauto 40A, Vilnius ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Taip pat pasitikrinti kam ir kiek esate skolingas galite visuose „Perlo“ terminaluose, išsiėmę sutrumpintą ataskaitą. Sutrumpintoje ataskaitoje matysite bendrą skolų skaičių ir kreditorius, kuriems sesate skolingi. Ataskaita apmokestinama pagal „Perlo“ terminalo įkainius.

Kokius duomenis apie mane turi kredito biuras?

Kredito biuras gauna ir naudoja informaciją iš skirtingų šaltinių. Pagrindiniai informacijos šaltiniai yra kredito biuro dalyviai (bankai, lizingai, telekomunikacijų ir kitos įmonės) ir valstybės registrai. Didžioji dalis kredito biuro naudojamų asmens duomenų patenka į lentelėje apibūdintas kategorijas ir yra gauti iš joje aprašytų šaltinių.

Informacijos rūšis

Aprašymas

Šaltinis

Tapatybės duomenys

Kredito biuro turimi asmens duomenys gali būti naudojami asmenims identifikuoti, pavyzdžiui, asmens kodas, vardas ir pavardė, gimimo data.

Taip pat renkami ir įmonių duomenys.

Šie asmens duomenys įtraukiami į visus kitus duomenų šaltinius. Pavyzdžiui, vardai, pavardės, ir gimimo datos pridedami prie kredito istorijos duomenų, kad būtų galima įvertinti jų atitikimą ir susieti su visais kitais apie atitinkamą asmenį kredito biuro turimais duomenimis. Informaciją teikia įvairūs kreditoriai (bankai, lizingo, telekomunikacijų ir kt. bendrovės)

Finansų įstaigų ir kitų kreditorių teikiami duomenys

Finansinių įsipareigojimų duomenis Creditinfo tvarko kaip įgaliotas finansų įstaigų duomenų tvarkytojas, per kurio sukurtą ir palaikomą sistemą finansų įstaigos keičiasi tarpusavyje finansinių įsipareigojimų informacija bei ši informacija teikiama duomenų subjektams apie juos pačius.

Mokėjimų istorijos duomenis teikia įvairios finansų ir ne finansų įstaigos, kai asmuo uždelsia atsiskaityti už jų paslaugas. Šiuos duomenis Kredito biuras tvarko kaip valdytojas

Kredito biuras taip pat kaupia informaciją kas darė užklausas apie Jūsų duomenis

Informaciją, įskaitant asmens duomenis apie asmenų finansinius įsipareigojimus ir mokėjimus, teikia bankai, lizingai, vartojimo kredito bendrovės, tarpusavio skolinimo platformos ir kiti finansinių paslaugų teikėjai. Kiti kredituojantys paslaugų teikėjai, kaip antai telekomunikacijų, elektros tiekimo, komunalinių paslaugų, draudimo bendrovės teikia mokėjimų istorijos duomenis.

Bankrotai

Kredito biuras gauna duomenis apie fizinių asmenų bankroto atvejus.

Duomenys gaunami iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, taip pat – viešai pateikiamos teismų informacijos.

Įvertinimai ir reitingai

Remdamasis gaunamais duomenimis, kredito biuras gali sudaryti fizinių ir juridinių asmenų įvertinimus ir apskaičiuoti kredito reitingus. Kredito reitingas yra kredito biuro nuomonė apie asmens kreditingumą. Kredito reitingas yra kreditingumo įvertinimo išraiška tikimybe, raide arba skaičiumi. Duomenis iš kredito biuro gaunančios finansų ir kitos įstaigos juos gali naudoti kartu su kitais duomenimis jų pačių atliekamiems įvertinimams ir kredito reitingams apskaičiuoti.

Kredito biure asmenų kredito reitingai apskaičiuojami atsižvelgiant į gyventojo mokėjimų istoriją, kredito istorijos trukmę ir kreditavimosi aktyvumą. Plačiau apie reitingų nustatymo principus ir kriterijus paaiškiname čia: https://www.manocreditinfo.lt/Klausimai#kas-yra-kredito-reitingas-ir-nuo-ko-jis-priklauso

Dauguma finansų ir kitų įstaigų turi savarankiškas vertinimo metodikas, pagal kurias klientui nustato savo kredito reitingą. Skirtingų įstaigų nustatyti reitingai neprivalo sutapti tarpusavyje arba sutapti su paties subjekto savęs vertinimu.

Kredito biuras vertina ir reitinguoja remdamasis prieinamais duomenimis.

Finansų ir kitos įstaigos taip pat rengia savo įvertinimus ir apskaičiuoja reitingus pagal duomenis, gautus iš kredito biuro ir kitų šaltinių.

Pačių asmenų pateikti duomenys

Kartais žmonės duomenis teikia tiesiogiai kredito biurui. Pavyzdžiui, registruojantis savitarnos sistemoje „Mano Creditinfo” pateikiamas el. paštas. Gali būti pateikiamas ir telefono numeris.

Šiuos duomenis tiesiogiai pateikia patys žmonės.

Vieša informacija

Kredito biuras Creditinfo taip pat gali rinkti viešai skelbiamą informaciją įvairiais tikslais.

Šie duomenys prieinami viešuose šaltiniuose – internete, viešuose valstybės registruose ir pan.

Kas yra kredito istorija?

Kredito istorija yra finansinės drausmės CV. Jį vertina bankai, lizingai, telekomunikacijų, kitos įmonės, kai skolinamės iš finansų ir kitų įstaigų bei perkame išsimokėtinai. Kredito istorija susideda iš dviejų dalių – finansinių įsipareigojimų ir mokėjimų istorijos. Finansiniai įsipareigojimai – tai įvairūs kreditai bankuose, vartojimo kredito įmonėse, tarpusavio skolinimo platformose, lizingo bendrovėse, kitose finansų įstaigose. Mokėjimų istorija – tai informacija kaip buvo mokėta už šiuos finansinius įsipareigojimus bei pagal kitas sutartis (telekomunikacijų, elektros, komunalinių paslaugų teikimo ir kitas).

Ar kredito biuras priima dėl manęs sprendimus ir sudaro mano kreditingumo „profilį“?

 1. Sprendimai dėl skolinimo

Kredito biuras nenurodo finansų ar kitai įstaigai, ar suteikti jums kreditą – dėl to sprendžia pats skolintojas. Kredito biuras teikia duomenis ir atlieka analitinius vertinimus, kurie padeda skolintojams priimti sprendimus dėl kreditavimo. Taikant kredito biuro vertinimo įrankius ir duomenis jums gali būti priskiriamas tam tikras profilis ir dažnai tai būna vertinga priemone, kurią bendrame procese kartu su kitais kriterijais taiko skolintojai sprendimams priimti. Paprastai tokio pobūdžio skolintojų sprendimai priimami didele dalimi remiantis jų pačių duomenimis, žiniomis, procesais ir praktika, ir galutinius sprendimus visada priima patys skolintojai.

Remiantis tais pačiais kredito biuro analitiniais duomenimis, skirtingi skolintojai gali priimti skirtingus sprendimus, nes tam tikriems veiksniams gali būti teikiama skirtingos reikšmės. Būtent todėl iš vieno skolintojo galite gauti teigiamą, o iš kito – neigiamą atsakymą.

Kredito biuro teikiami duomenys – vienas veiksnių, į kurį skolintojas gali atsižvelgti priimdamas sprendimą dėl kreditavimo. Taip pat gali būti vertinami pačio asmens, kuris kreipiasi dėl kredito, pateikti duomenys bei kitų šaltinių duomenys. Sprendimą dėl to, ar suteikti  kreditą, kiekvienas skolintojas priima pagal savus kriterijus.

 1. Įvertinimai ir reitingai

Jei prašoma, kredito biuras pagal gautus duomenis apskaičiuoja kliento kredito reitingą. Kredito biuras nenurodo skolintojui, ar suteikti jums kreditą – dėl to sprendžia pats skolintojas. Kiekvienas skolintojas kliento kredito reitingą apskaičiuoja pagal savarankišką metodiką ir kriterijus.

Kokią informaciją apie mane įmonės gauna iš kredito biuro?

Finansų, telekomunikacijų ir kitos įstaigos, prieš suteikdamos paslaugas ar prekes į kreditą, įsitikina kliento kreditingumu. Tai sudaro sąlygas įmonėms priimti pagrįstus kreditavimo sprendimus, o vartotojus apsaugo nuo pernelyg didelių įsipareigojimų.

Kreditoriams pateikiamų duomenų apimtis priklauso nuo kreditoriaus turimo teisinio pagrindo. Kam ir kokie duomenys buvo teikiami galite sužinoti prisijungę prie www.manocreditinfo.lt ir suformavę asmeninę kredito istorijos ataskaitą.

Kokie yra kredito biuro tvarkomų duomenų teisiniai pagrindai?

Kredito biuras tvarko duomenis mokumo, finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais. Kredito biuras Creditinfo yra registruotas atitinkamų asmens duomenų valdytoju Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (VDAI).

Priklausomai nuo tvarkomų duomenų tikslų ir pobūdžio, duomenys tvarkomi skirtingais teisiniais pagrindais:  

 1. Mokėjimų istorijos duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Creditinfo ar tretieji asmenys, kuriems tie duomenys teikiami. Mokėjimų istorijos duomenys tvarkomi dėl teisėto kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo intereso ir šiuo atveju asmens sutikimas tokių duomenų tvarkymui nereikalingas.
 2. Finansinių įsipareigojimų duomenis Creditinfo tvarko kaip įgaliotas finansų įstaigų duomenų tvarkytojas, per kurio sukurtą ir palaikomą sistemą finansų įstaigos keičiasi tarpusavyje finansinių įsipareigojimų informacija bei ši informacija teikiama duomenų subjektams apie juos pačius. Finansinių įsipareigojimų duomenys tvarkomi dėl teisėto kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo intereso ir šiuo atveju asmens sutikimas tokių duomenų tvarkymui nereikalingas.
 3. Valstybės registrų duomenis Creditinfo tvarko kaip įgaliotas finansų įstaigų ir nefinansinių įstaigų duomenų tvarkytojas, per kurio sukurtus ir palaikomus programinius įrankius šios institucijos gauna asmens duomenis įvairiais tikslais. Ši informacija taip pat gali būti teikiama duomenų subjektams apie juos pačius.
 4. Kredito biuras Creditinfo taip pat gali rinkti viešai skelbiamą informaciją įvairiais tikslais. Ši informacija taip pat gali būti teikiama duomenų subjektams apie juos pačius.

Turimus arba gaunamus jūsų asmens duomenis Kredito biuras gali naudoti ir kitais tikslais, jei tam esate davę sutikimą ar yra kitoks Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytas teisėtas pagrindas.

Kai privaloma arba nedraudžiama pagal įstatymus, jūsų asmens duomenys taip pat gali būti naudojami kitais tikslais.

Kredito biuras teikia informaciją teisėtą pagrindą turintiems tretiesiems asmenims. Asmens duomenys nėra skelbiami viešai.

Kredito biure naudojant asmens duomenis, taikoma įvairiapusė apsaugos priemonių sistema, kuri padeda užtikrinti asmenų teisių apsaugą. Pavyzdžiui, asmenys informuojami, kaip bus naudojami jų asmens duomenys ir kaip jie gali pasinaudoti savo teisėmis su savo asmens duomenimis susipažinti, reikalauti juos ištaisyti ar apriboti, nesutikti su jų tvarkymu ir pateikti skundą, jei yra nepatenkinti. Šios apsaugos priemonės padeda užtikrinti sąžiningą ir tinkamą kredito biuro veiklos ir duomenų subjektų interesų, pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą.

Kokiu pagrindu finansų, telekomunikacijų ar kita įmonė tikrino mano asmens duomenis?

Kredito biuras Creditinfo tvarko duomenis mokumo, finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais. Norint pateikti užklausą į kredito biurą reikalingas teisėtas pagrindas užklausai. Teisėtų pagrindų gali būti pakankamai daug, pavyzdžiui:

- Jūs kreipiatės dėl sutarties sudarymo ar jau turite sutartį ir reikia vertinti Jūsų mokumą ar valdyti įsiskolinimą. Sutarčių gali būti įvairių – kredito, nuomos, kabelinės televizijos, draudimo ir t.t.;

- galite būti nukentėjęs nuo tapatybės vagystės ir kreditorius dėl to tvarkė Jūsų duomenis.
Visi aukščiau išvardinti kreipiniai bus teisėti, t. y. Jūsų sutikimas nereikalingas, kadangi duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso.

Ir tik jei nėra jokių kitų teisėtų pagrindų, o tiesiog norima užklausti (pasidomėti jūsų kredito istorija) ar duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu – tada reikalingas Jūsų sutikimas.
Tikslų duomenų tvarkymo pagrindą galite sužinoti kreipdamiesi į konkretų kreditorių.

Kam kredito biuras teikia asmens duomenis?

 1. Finansų įstaigoms ir nefinansinėms institucijoms ar asmenims, kurie turi teisėtą interesą vertinti asmens kreditingumą ar valdyti įsiskolinimą

Šios įmonės paprastai yra bankai, vartojimo kredito, lizingo bendrovės, tarpusavio skolinimo sistemų operatoriai, taip pat paslaugas kreditan teikiančios įmonės, kaip antai elektros tiekimo, komunalinių paslaugų įmonės ir mobiliojo ryšio tinklų operatoriai.

 1. Valstybės įstaigoms, teisėsaugos ir reguliavimo institucijoms

Policija ir kitos teisėsaugos institucijos kartais taip pat gali prašyti kredito biuro pateikti joms asmens duomenis. Šių gali būti prašoma dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, užkertant kelią nusikaltimams ir sukčiavimui ar juos išaiškinant, sulaikant ar traukiant baudžiamojon atsakomybėn nusikaltėlius, vertinant ir surenkant mokesčius, nagrinėjant skundus.

 1. Duomenų tvarkytojams

Kredito biuras gali pasitelkti kitas organizacijas užduotims jo vardu atlikti (pavyzdžiui, informacinių technologijų ir skambučių centrų paslaugų teikėjus).

 1. Fiziniams asmenims

Fiziniai asmenys turi teisę gauti asmens duomenų, kuriuos kredito biuras apie juos turi, kopiją (kredito istorijos ataskaitą).

Kur asmens duomenys saugomi ir siunčiami?

Kredito biuras Creditinfo įsikūręs Lietuvoje. Čia yra ir pagrindinės duomenų bazės. Kredito biuras, kaip privati bendrovė, savo veiklą jos gali vykdyti ir kitur –Europos ekonominėje erdvėje.

Ką turėčiau daryti, norėdamas susipažinti su savo asmens duomenimis kredito biure? Ar turiu duomenų perkeliamumo teisę, susijusią su mano finansinių įsipareigojimų duomenimis?

Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę žinoti, kokie jūsų asmens duomenys yra kredito biure. Susipažinti su savo duomenimis galite peržiūrėję asmeninę kredito istorijos ataskaitą savitarnos sistemoje www.manocreditinfo.lt. Asmeninę ataskaitą rekomenduojama peržiūrėti mažiausiai kartą per metus.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Naujuosiuose duomenų apsaugos teisės aktuose taip pat numatyta teisė į duomenų perkeliamumą. Kai kuriais duomenų tvarkymo atvejais (kai duomenys tvarkomi remiantis tam tikrais pagrindais, pavyzdžiui, sutikimu ar sutartimi) tai suteikia vartotojams teisę gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu kompiuterio skaitomu formatu. Nors Kredito biuras tvarko kredito istorijos duomenis teisėto intereso pagrindu ir tokiems atvejams duomenų perkeliamumo teisė negalioja, tačiau Kredito biuras padeda įgyvendinti kreditoriams jų duomenų perkeliamumo pareigą.

Naudodamiesi savitarnos sistema www.manocreditinfo.lt Jūs pateikiate ir sukuriate tokią informaciją, kuriai galioja teisė į duomenų perkeliamumą: kontaktinė informacija, ar kuri gaunama iš socialinio tinklo, per kurį registravotės (vardas, pavardė, asmens kodas, telefonas, el. paštas), produktų užsakymo duomenys: kada ir koks produktas užsakytas, Jūsų naršymo svetainėje istorija. Savo teisę galite įgyvendinti kreipdamiesi į info@manocreditinfo.lt.

Ką daryti, jei mano ataskaitoje pateikiami asmens duomenys yra neteisingi?

Kredito biuras, gavęs asmens duomenis iš finansų ir kitų įstaigų, taip pat ir valstybės registrų, atvaizduoja juos tokius, kokius gavo. Tai reiškia, kad duomenys sutampa su duomenimis, kurie yra pas duomenų teikėją. Kredito biuras pasitiki, kad duomenų teikėjų pateikti duomenys yra tikslūs.

Jei manote, kad kurie nors asmens duomenys, kuriuos apie jus turi kredito biuras, yra neteisingi arba neišsamūs, galite juos ginčyti. Pravartu žinoti, kad kredito biuras neturi teisės keisti duomenų be juos pateikusios finansų ar kitos įstaigos leidimo. Todėl pirmiausia mes imsimės pagrįstų veiksmų duomenims patikrinti. Paprašysime juos pateikusios įmonės duomenis patikrinti ir patvirtinti jų tikslumą. Jeigu susipažinote su savo kredito istorijos ataskaita ir manote, kad įrašai joje yra neatnaujinti ar klaidingi – informuokite apie tai mus el. paštu info@manocreditinfo.lt. Prašome nurodyti, kokie duomenys, jūsų nuomone, yra netikslūs.  

Paaiškėjus, kad duomenys neteisingi, šie duomenys kredito biure bus nedelsiant patikslinti. Jei po patikrinimo paaiškės, kad duomenys teisingi, šiais duomenimis toliau bus disponuojama ir jie saugomi.

Bet kuriuo atveju jūs neliksite neinformuoti. Gavę kreditoriaus atsakymą, apie tai nedelsiant pranešime jums el. paštu.

Ar galiu nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi arba reikalauti juos ištrinti?

Paaiškiname, kad kredito biuras jūsų kredito istorijos duomenis  tvarko ir saugo remdamasis teisėto intereso pagrindu. Šiam duomenų tvarkymo ir valdymo pagrindimui jūsų sutikimas nebūtinas.

Jūs turite teisę pareikšti prieštaravimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo. Norėdami tai padaryti, turėtumėte kreiptis į kredito biurą Creditinfo. Nors turite visišką laisvę bet kuriuo metu pateikti savo prieštaravimą, turėtumėte žinoti, kad pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą jūsų teisė nesutikti savaime nereiškia, kad visais atvejais bus stabdomas asmens duomenų tvarkymas arba duomenys trinami.

Atkreiptinas dėmesys, kad kredito informacijos reikšmė Lietuvos finansų sistemai yra didelė. Be to, yra svarbios priežastys, dėl kurių būtina teikti asmens duomenis (kaip antai atsakingo skolinimo skatinimas, įsiskolinimo prevencija). Todėl retai pasitaikys tokie atvejai, kad, pareiškus prieštaravimą, kredito biuras neturės teisėto intereso ir įtikinamų bei viršesnių teisinių argumentų toliau naudoti asmens duomenis. Daugeliu atvejų būtų netinkama, jei kredito biuras kredito istorijos duomenis apribotų arba jų nebetvarkytų ir dėl to nuo kredito davėjų ir kitų kreditorių būtų nuslėpta, pavyzdžiui, prasta kliento kredito istorija. Tuo pasinaudodamas asmuo arba įmonė galėtų gauti kreditą, į kurį priešingu atveju negalėtų pretenduoti.

Ar galiu apriboti kredito biuro turimų mano duomenų naudojimą?

Tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti kredito biuro apriboti jūsų asmens duomenų naudojimą. Jūsų teisės nustatytos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnyje.

Tai nėra absoliuti teisė ir jūsų asmens duomenys vis tiek gali būti tvarkomi, jei yra tam tikras pagrindas. Tai yra:

 • su jūsų sutikimu;
 • siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises;
 • dėl svarbaus Europos Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių.

Tam, kad duomenys būtų toliau tvarkomi, pakanka turėti bent vieną iš šių pagrindų.

Gautus prašymus kredito biuras nagrinėja ir į juos atsako bei įvertina, ar taikomos išimtys.

Atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgiant į kredito istorijos išsamumo ir tikslumo svarbą siekiant tokių tikslų kaip kreditingumo vertinimas ir atsakingas skolinimas, paprastai pripažįstama, kad kredito istorijos duomenys turi būti tvarkomi. Taip siekiama apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises.

Kam galiu pateikti skundą dėl savo asmens duomenų naudojimo?

Kredito biuras siekia užtikrinti aukščiausio lygio klientų aptarnavimą ir atsakyti į jūsų klausimus bei išnagrinėti skundus. Jei jūsų netenkina tai, kaip kredito biuras išnagrinėjo jūsų skundą, turite teisę jį perduoti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Kontaktus rasite šioje nuorodoje: https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo/2

Kodėl negavau kredito?

Konkrečias paraiškos atmetimo priežastis gali įvardinti tik pati finansų įstaiga, į kurią kreipėtės. Tačiau dažniausiai pasitaikančios atmetimo priežastys yra šios:

 1. Bloga kredito istorija. Dabartiniai finansiniai įsipareigojimai už vartojimo kreditus, lizingus, kitas paskolas yra pernelyg aukšti, neatitinkantys gaunamų pajamų. Bloga kredito istorija formuojasi ir turint neapmokėtų skolų arba turėjus reikšmingų skolų (vėlavimų) praeityje. Ypač didelis kreditavimosi aktyvumas (pernelyg didelis dažnumas) taip pat finansų įstaigoje gali būti laikomas rizikos požymiu.
 2. Nepakankamos pajamos. Finansų įstaigos vertina ir kliento pajamas. Jūsų gaunamos pajamos, atsižvelgiant į turimus finansinius įsipareigojimus arba norimus prisiimti finansinius įsipareigojimus, gali būti per mažos.
 3. Kitos priežastys. Atsisakymą suteikti kreditą gali nulemti kitos priežastys – amžius, kredito reitingas ir kitos konkrečios finansų įstaigos kredito politikoje nustatytos sąlygos.

Ar nedideli vėlavimai gali sukliudyti gauti kreditą?

Neretai tenka susidurti su nuomone, kad nedidelė suma „rimta“ skola negali būti, todėl ir ją padengiant nėra ko skubėti. Iš tikrųjų uždelstas ir kelių eurų prasiskolinimas gali sukelti kliūčių imant kreditą ar įsigyjant prekes bei paslaugas išsimokėtinai. Išimtiniais atvejais kreditorius paslaugą gali suteikti, tačiau prastesnėmis sąlygomis nei būtų pasiūlęs klientui su švaria kredito istorija.

Ar Jūs teikiate kreditus?

Mano Creditinfo kreditų nesuteikia. Tai asmeninės kredito istorijos sistema, kurioje galite sužinoti savo kredito istoriją (mokėjimų istoriją, kas domisi Jūsų kredito istorija, taip pat koks yra Jūsų asmeninis kredito reitingas).

Norint gauti kreditą Jums reikia kreiptis į kredito bendrovę. Primename, kad kiekviena kredito bendrovė turi savo vertinimo kriterijus ir galutinį sprendimą dėl paslaugų suteikimo priima kreditorius.

Kaip galėčiau sužinoti, kokių turiu finansinių įsipareigojimų (kredito sutarčių)?

Ši informacija yra jūsų kredito istorijos ataskaitoje. Ataskaitą rasite užsiregistravę savitarnos svetainėje www.manocreditinfo.lt . Ataskaitoje rasite informaciją, kurią į kredito biurą pateikė įvairūs kreditoriai (bankai, kredito unijos, lizingai, vartojimo kredito ir kitos įmonės). Kredito istorija yra vertinama skolinantis iš finansų įstaigų, perkant išsimokėtinai (lizingu), sudarant ryšio, interneto bei kitas sutartis.

Pamečiau asmens tapatybės kortelę ir noriu sužinoti, ar mano asmens duomenimis nepasinaudojo tretieji asmenys. Ką daryti, kad ateityje nepasinaudotų?

Jeigu norite gauti informaciją, kokios skolos yra Jūsų vardu:

- registruokitės www.manocreditinfo.lt/registracija,

- suformuokite kredito istorijos ataskaitą,

- arba pateikite prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis ir mes Jums pateiksime Jūsų tvarkomų asmens duomenų – kredito istorijos - kopiją.

Kai suformuosite ataskaitą, matysite Jūsų vardu registruotus padengtus ir nepadengtus pradelstus mokėjimus.

Taip pat siūlome Jums pasinaudoti paslauga "Apsaugok savo tapatybę". Paslauga "Apsaugok savo tapatybę" besinaudojantys vartotojai internetu save įtraukia į specialų dėl prarastos tapatybės laikinai nekredituotinų asmenų sąrašą, patvirtindami, kad laikinai jų vardu nebūtų išduodami kreditai, pradėtos teikti telekomunikacijų bei išperkamosios nuomos paslaugos. Ši informacija yra prieinama visoms finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovės ir kitiems kredito biuro dalyviams. Valstybinėms institucijoms ši informacija neteikiama.

Gyventojo, užsisakiusio paslaugą „Apsaugok savo tapatybę“, kredito istorijos ataskaitoje, kurią vertina kreditoriai, sukuriamas specialus įrašas "100.000.000,00 EUR skola - Mano Creditinfo teikiama paslauga - Apsaugok savo tapatybę" ir "DĖMESIO! Paslauga “Apsaugok savo tapatybę” !!!".

Plačiau apie paslaugą - Paslauga “Apsaugok savo tapatybę”.

Kaip veikia „Apsaugok savo tapatybę“ paslauga?

Paslauga „Apsaugok savo tapatybę“ besinaudojantys vartotojai internetu save įtraukia į nekredituotinų asmenų sąrašą, patvirtindami, kad laikinai jų vardu nebūtų išduodami kreditai, pradėtos teikti telekomunikacijų bei išperkamosios nuomos paslaugos ir pan. Duomenys apie tai automatiškai patenka į kredito biurą Creditinfo. Tai reiškia, kad kredito biuro dalyviai – visi Lietuvoje veikiantys bankai, lizingo, vartojimo kreditų, telekomunikacijų įmonės ir praktiškai visos smulkiųjų ("greitųjų") kreditų bendrovės, kitos įmonės – gaus duomenis, kad Jūsų vardu yra uždėta apsauga.

Kredito biuro dalyviai, prieš priimdami sprendimą suteikti kreditą arba parduoti prekę ar paslaugą išsimokėtinai, automatiniu arba rankiniu būdu tikrina asmenį kredito biure. Gyventojo, užsisakiusio paslaugą „Apsaugok savo tapatybę“, kredito istorijos ataskaitoje, kurią vertina kreditoriai, sukuriamas specialus įrašas "100.000.000,00 EUR skola - Mano Creditinfo teikiama paslauga - Apsaugok savo tapatybę" ir "DĖMESIO! Paslauga “Apsaugok savo tapatybę” !!!". Atminkite, kad jeigu per paslaugos galiojimo terminą norėsite įsigyti prekes ar paslaugas išsimokėtinai ar nuspręsite pasiimti kreditą ir pan., galėsite paslaugos laikinai atsisakyti, o paskui vėl jos galiojimą atnaujinti. Tam Jums tereikės prisijungti prie asmeninės kredito istorijos sistemos „Mano Creditinfo“.Per pasirinktą paslaugos galiojimo laikotarpį turėsite galimybę paslaugą išjungti ir įjungti neribotą kiekį kartų. Paslaugos išjungimas ar įjungimas Jūsų asmeniniam kredito reitingui įtakos neturės.

Apie paslaugą „Apsaugok savo tapatybę“ yra pranešta visiems kredito biuro dalyviams. Asmuo, užsisakantis minėtą paslaugą, savanoriškai registruojasi asmeninės kredito istorijos sistemoje „Mano Creditinfo“ ir be jo žinios ši paslauga neatšaukiama. Informacija apie asmens užsakytą paslaugą kredito biuro dalyviams yra perduodama, kai jie šioje sistemoje tikrina kliento kredito riziką. Tačiau bet kokia kredito ar pirkimo išsimokėtinai sutartis yra sudaroma tiesiogiai tarp asmens ir kreditoriaus. Kredito biuras Creditinfo teikiantis paslaugą „Apsaugok savo tapatybę“, neatsako už bet kokį kreditoriaus priimtą sprendimą, prieštaraujantį nustatytai tvarkai (pavyzdžiui, kreditorius nutaria suteikti finansavimą asmeniui, nesidomėdamas jo kreditingumu, netikrindamas informacijos apie asmenį kredito biure ar ignoruodamas faktą, kad asmuo nepageidauja kredito ir pan.).

Suveikė paslauga – „Apsaugok savo tapatybę“.

Norime Jums priminti, kad svetainėje www.manocreditinfo.lt  esate užsisakęs paslaugą "Apsaugok savo tapatybę". Kaip jau įsitikinote, ši paslauga suveikė. Jeigu vietoj Jūsų būtų buvęs sukčius, mėginęs pasinaudoti Jūsų asmens duomenimis, jam tai būtų nepavykę padaryti. Tai ir yra šios paslaugos privalumas.

Fiktyvus skolos faktas yra tik vienas elementas iš specialaus įrašo kredito biure. Kredito biure yra detalesnis paaiškinimas apie įrašą, tačiau kreditoriaus vadybininkai komunikuoja tik apie skolos sumą (100.000.000,00 EUR).

Gyventojo, užsisakiusio paslaugą „Apsaugok savo tapatybę“, kredito istorijos ataskaitoje, kurią vertina kreditoriai, sukuriamas specialus įrašas "100.000.000,00 EUR skola - Mano Creditinfo teikiama paslauga - Apsaugok savo tapatybę" ir "DĖMESIO! Paslauga “Apsaugok savo tapatybę” !!!".

Specialus įrašas jokios įtakos Jūsų kredito istorijai neturi. Kai paslaugą išsijungsite - specialaus įrašo nebeliks.

Atminkite, kad jeigu per paslaugos galiojimo terminą norite įsigyti prekes ar paslaugas išsimokėtinai ar pasiimti kreditą ir pan., reikia paslaugos laikinai atsisakyti, o paskui vėl jos galiojimą atnaujinti. Tam Jums tereikia prisijungti prie asmeninės kredito istorijos sistemos „Mano Creditinfo“.

Daugiau informacijos apie šią paslaugą galite rasti - Paslauga “Apsaugok savo tapatybę”.

Kaip galėčiau sužinoti apie savo turimus turto areštus/ įkeitimus?

Informaciją apie asmens areštus ir / ar įkeitimus tvarko Centrinė hipotekos įstaiga. Creditinfo suteikia kredito biuro dalyviams galimybę tikrinti asmens įregistruotus areštus ir / ar įkeitimus iš Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų registrų. Creditinfo Lietuva nekeičia informacijos apie fizinių asmenų areštus ir / ar įkeitimus, gautos iš Centrinės hipotekos įstaigos. Informaciją apie savo areštus ir / ar įkeitimus galite užsakyti internetu: www.epaslaugos.lt Jeigu susipažinę su savo duomenimis nustatysite jų neteisingumą, nedelsiant informuokite apie tai Centrinę hipotekos įstaigą.

Ką reikia daryti, jei duomenys apie Antstolių vykdomas bylas yra neteisingi?

Informaciją apie Antstolių vykdomas bylas tvarko ir teikia VĮ Registrų centras. Kredito biuras Creditinfo nekeičia informacijos apie fizinių asmenų vykdomas bylas, gautas iš VĮ Registrų centras. Jeigu susipažinę su savo duomenimis nustatysite jų neteisingumą, nedelsiant informuokite apie tai VĮ Registrų centras.

Ar turiu skolų SODRAI, VMI?

Creditinfo nekaupia informacijos apie fizinių asmenų skolas Sodrai, VMI.

Jeigu esate registruotas kaip Draudėjas(ne apdraustasis), t.y. savarankiškai mokate mokesčius, turite galimybę pasitikrinti ar nesate skolingi SoDrai pagal Jums suteiktą Draudėjo kodą sekdamas šią nuorodą:

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys.

Taip pat galite pasitikrinti informaciją apie tai, ar VMI yra paskelbusi raginimą Jums, bei ar įtraukusi į mokesčių administratorių nurodymų nevykdančių asmenų sąrašą tinklalapyje http://www.vmi.lt.

Kaip veikia „Kredito istorijos stebėjimas“ paslauga?

Paslauga "Kredito istorijos stebėjimas" galios metus laiko nuo užsakymo momento. Ši paslauga informuos Jus el.paštu tik tada kai įvyks pasikeitimai Jūsų kredito istorijoje. Jeigu nevyksta jokie įvykiai Jūsų kredito istorijoje, pranešimai nesiunčiami. Daugiau galite sužinoti paslaugos aprašymo skiltyje - ”Kredito istorijos stebėjimas” . Ataskaitos yra vienkartinės ir jos neatsinaujina. Apie tai informacija yra kiekvienoje ataskaitoje (nurodyta data, kada suformuota ataskaita).

Ką reiškia gauta žinutė: „Mano Creditinfo praneša, kad kredito biure Jūsų vardu buvo registruoti šie įvykiai: pasikeitė Jūsų kredito reitingas“.

Jūs esate prisiregistravęs svetainėje www.manocreditinfo.lt, todėl Jums yra suteiktas nemokamas kredito istorijos stebėjimas. El. pašto žinute gavote pranešimą, kad pasikeitė Jūsų kredito reitingas.

Jei norite gauti išsamią informaciją apie pasikeitimus Jūsų kredito istorijoje, rekomenduojame įsigyti paslaugą „Kredito istorijos stebėjimas“ . Ši paslauga Jus visus metus el. paštu informuos:

- apie reitingo klasės pasikeitimus (procentine išraiška gerėjo ar blogėjo);

- kas ir kada (įmonė ir data) domėjosi Jūsų kredito istorija;

- apie naujų pradelstų mokėjimų atsiradimą arba jų padengimą (data, suma ir kreditorius).

Ši informacija bus saugoma Jūsų profilyje.

Esu užsienyje, noriu prisiregistruoti www.manocreditinfo.lt, bet neturiu elektroninės bankininkystės Lietuvoje esančiuose bankuose.

Jeigu nesinaudojate lietuviško banko internetine bankininkyste, tuomet galite registruotis pasinaudojant nuotolinės identifikacijos būdu Ondato su asmens dokumentu. Jums reikės įrenginio su kamera. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį galiojantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

Esu užsiregistravęs, bet negaliu prisijungti.

Jeigu Jūs pamiršote slaptažodį, pasinaudokite slaptažodžio priminimo pagalba. Paspauskite nuorodą „Užmiršote slaptažodį?“, esančią pagrindiniame puslapyje žemiau prisijungimo formos. Įvedus savo el.pašto adresą, el.paštu Jums bus išsiųstas naujas slaptažodis. Jeigu Jūs teisingai įvedėte savo el.paštą, bet gaunate pranešimą „Blogai suvesti duomenys“, rekomenduojame parašyti mums el.paštu: info@manocreditinfo.lt

Kaip galėčiau išsiregistruoti iš www.manocreditinfo.lt?

Jeigu Jūs esate prisiregistravęs ir norite, kad Jūsų paskyra būtų ištrinta iš www.manocreditinfo.lt sistemos, tuomet norime paaiškinti, kad prisiregistravimas yra naudingas tuo, kad Jums nemokamai suteikiama pasikeitimų stebėjimo paslauga. Tai reiškia, kad Jūs el. paštu gausite trumpus pranešimus, kuriuose informuosime apie pasikeitusį Jūsų asmeninį kredito reitingą ar Jūsų vardu registruotą naują nepadengtą įsiskolinimą. Taip pat informuosime, kad buvo domimasi Jūsų asmenine kredito istorija. Jūs visada būsite laiku informuotas. Tai sistemos vertė, privalumas, kuris Jums nieko nekainuoja, o tik padeda stebėti Jums pačiam savo kredito istoriją.

Jeigu Jūs vis dėlto pageidaujate, kad Jūsų paskyra būtų panaikinta, prašome parašyti iš savo el. pašto adreso, kuriuo registravotės www.manocreditinfo.lt sistemoje, prašymą su tekstu „prašau panaikinti mano paskyrą savitarnos svetainėje Mano Creditinfo“.

Atkreipiame dėmesį, kad panaikinus paskyrą duomenys apie mokėjimo istoriją bus toliau tvarkomi 10 metų nuo įsiskolinimo padengimo datos. Creditinfo nekeičia, neredaguoja, nenaikina teisingų duomenų apie subjektų įsiskolinimus.

Užsisakiau ataskaitą ir atlikau mokėjimą, bet ji nebuvo pajungta.

Jeigu Jūs atlikote bankinį pavedimą iš kito banko į Swedbank sąskaitą, užsakyta paslauga Jums turėtų būti pajungta, kai tik įvyks tarpbankinis pavedimas. Tarpbankiniai pavedimai vykdomi darbo dienomis. Jei paslauga nepajungiama ilgiau nei per 1-ą darbo dieną, rekomenduojame parašyti mums el.paštu: info@manocreditinfo.lt

Ar galima apmokėti už paslaugas iš kito asmens sąskaitos?

Iš kito asmens sąskaitos pavedimas negali būti atliktas. Mokėjimas būtinai privalo būti atliktas iš Jūsų asmeninės banko sąskaitos. Tokiu būdu mes sutikriname Jūsų registracijos ir mokėtojo duomenis, taip identifikuodami, kad informacijos užsakovas esate būtent Jūs, o ne tretysis asmuo, neturintis teisės gauti tokios informacijos.

Ar kredito biuras Creditinfo vykdo skolų išieškojimą?

Kredito biuras nevykdo skolų išieškojimo, tačiau kaupia ir viešina informaciją apie skolininkus. Tai taip pat skatina skolininkus atsiskaityti.

Jūs galite pranešti apie Jūsų skolininką kredito biurui. Jums reikia turėti skolą patvirtinančius dokumentus, informuoti skolininką apie pasekmes ir tuomet bus galima užregistruoti skolininko skolą kredito biure. Plačiau apie visas procedūras būtinai pasiskaitykite - Paslauga “Skolininkų viešinimas”.

Neradote atsakymo? Skambinkite +370 5 239 4149.

Registracija savitarnos sistemoje „Mano Creditinfo“: www.manocreditinfo.lt/registracija