Paslaugos

Skolininkų viešinimas

Skolininkų viešinimas

Ši paslauga ne tik padidins Jūsų galimybes susigrąžinti skolą, bet ir padės riboti Jūsų skolininko tolimesnį neatsakingą elgesį. Patalpinę informaciją apie Jums įsiskolinusį žmogų ar įmonę kreditų biure „Creditinfo“, galite užkirsti jiems kelią:

• skolintis lėšas bankuose ar vartojimo kreditų bendrovėse,
• įsigyti prekes išsimokėtinai lizingo įmonėse,
• sudaryti ilgalaikes sutartis su telekomunikacijų kompanijomis ir kt.

Savo skolininkus – tiek fizinius, tiek juridinius asmenis – kreditų biure „Creditinfo“ gali skelbti visi gyventojai, turintys skolos faktą pavirtinančius dokumentus ir duomenis.

Duomenys apie gyventojų pradelstas skolas kreditų biure „Creditinfo“ yra kaupiami dešimtmetį. Asmeniui net ir padengus uždelstą mokėjimą, įrašas apie pradelstą skolą kreditų biuro dalyviams dar bus prieinamas dešimt metų.

Keli nesudėtingi žingsniai

1. Jūsų skolininkui išsiunčiamas įspėjimo laiškas (galima išsiųsti ir el. paštu). Laiško skolininkui pavyzdys.Patirtis rodo, kad skolininkai, sužinoję, jog informacija apie jų neatsakingą finansinį elgesį gali būti paviešinta, neretai ieško sutarimo su kreditoriumi arba tiesiog nedelsdami grąžina skolą. Tokiu būdu Jūsų skolos problema gali būti išspręsta anksčiau, negu duomenys bus įtraukti į kreditų biurą „Creditinfo“.

2. Jeigu praėjus 30 dienų nuo minėto įspėjimo išsiuntimo skolininkas nereaguoja, paprašysime Jūsų susisiekti su mumis telefonu 8(5)2394149 ir susitarti dėl atvykimo į mūsų biurą, įsikūrusį Vilniuje, Goštauto g. 40A ir pateikti šiuos dokumentus:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- skolą įrodančius dokumentus*;
- dokumentą (internetinės bankininkystės išrašas arba banko kvitas), patvirtinantį sąskaitos už paslaugą (gautos iš UAB „Creditinfo Lietuva“) apmokėjimą.

3. Jums atvykus, pasirašysime sutartį ir kitą dieną po jos pasirašymo informacija apie Jūsų skolininką bus patalpinta į kreditų biurą „Creditinfo“. Nuo minėtos dienos duomenys apie Jūsų skolininką bus matomi visiems kreditų biuro dalyviams. Tai reiškia, kad, kol skola Jums nebus padengta, Jūsų skolininko galimybės skolintis visoje šalyje bus apribotos. Kreditų biuro informacinė sistema vienija platų šalies bankų, vartojimo kredito ir lizingo bendrovių, draudimo, telekomunikacijų, prekybos ir kitų kompanijų tinklą.

*Skolą įrodantys dokumentai gali būti:
a) sudaryta ir nevykdoma paskolos sutartis. Paskolos sutarties įrodymais gali būti: skolos raštelis, paskolos sutartis, mokėjimo pavedimas, kai nurodoma, kad skolinti pinigai, kitos šalies rašytinis, elektroninis pripažinimas dėl paskolos;
b) grynų lėšų įmokėjimo kvitai, kai matomas mokėjimas už kitus asmenis. Tinka tokių pavedimų banko patvirtintos kopijos;
c) pavedimai, kai matomas mokėjimas už kitus asmenis. Tinka tokių pavedimų banko patvirtintos kopijos;
d) įsigalioję teismo įsakymai, teismo sprendimai, teismo nuosprendžiai dėl piniginių sumų priteisimo. Piniginės sumos gali būti priteistos dėl įvairių priežasčių: skola, alimentai, žalos atlyginimas ir t. t.;
e) vykdomieji dokumentai: vykdomieji raštai dėl piniginių sumų išieškojimo. Piniginės sumos gali būti išieškomos dėl įvairių priežasčių;
f) pretenzijos dėl pinigų grąžinimo, susijusios su nekokybiškomis paslaugomis, prekėmis ir pan. Turi būti suėjęs pretenzijos terminas, o prie pretenzijos pridedami: paslaugų, prekių užsakymo įrodymai, jei prekės buvo grąžintos – šio fakto įrodymai (priėmimo kvitai, broko aktai ir pan);
g) pavedimai, kai nurodoma, kad paskolintos piniginės lėšos. Jei iš pavedimo negalima suprasti, dėl ko pervestos lėšos, sprendimą dėl informacijos talpinimo priima UAB „Creditinfo Lietuva“.


Paslaugos kaina 39,95 Eur.

Pastaba: Šiai paslaugai Omni ID nuolaidos nėra taikomos

Informacija pasiteiravimui: info@creditinfo.lt arba tel. +370 5 239 4149 (I-V 8-17 val.)