Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra kredito istorija?

Kredito istorija susideda iš dviejų dalių – finansinių įsipareigojimų ir mokėjimų istorijos. Pagal Jūsų kredito istoriją bankai, kredito unijos, išperkamosios nuomos (lizingo), vartojimo ir greitųjų kreditų, telekomunikacijų, elektros tiekimo, draudimo ir kitos įmonės bei kreditoriai vertina Jūsų mokumo riziką.

Daugiau apie kredito istoriją galite sužinoti šiame vaizdo siužete

 

Kuo naudinga gera kredito istorija ir kodėl svarbu domėtis?

Gera kredito istorija padeda gauti palankesnes sąlygas perkant išsimokėtinai, skolinantis būsto, vartojimo, studijų ir kitoms paskoloms, kreipiantis dėl kitų paslaugų. Sudarant naują ar pratęsiant sutartį su finansų, telekomunikacijų, draudimo, kabelinės televizijos ir kitomis bendrovėmis, asmeniui gera kredito istorija tarnauja kaip finansinio drausmingumo „CV“. Gyventojas su tokiu „CV“ gali pretenduoti į lankstesnes sutarčių sąlygas. Pavyzdžiui, mažesnes paskolų palūkanas, ilgesnį paskolos grąžinimo terminą, gali būti neprašoma papildomų garantijų, užstatų ir panašiai.

„Swedbank“ Asmeninių finansų instituto duomenimis, gerą kredito istoriją turintis gyventojas, pasiskolinęs būstui, kurio kaina 300 tūkst., litų, per 30 paskolos mokėjimo metų sumoka 60 tūkst. litų mažiau palūkanų nei gyventojas su prastesne kredito istorija.

Bloga kredito istorija formuojasi delsiant apmokėti paskolų ir kitų kreditų įmokas, telekomunikacijų, elektros sąskaitas bei kitus įsipareigojimus. Asmeninėje kredito istorijoje užfiksuoti įrašai apie esamas arba buvusias skolas ateityje gali apsunkinti galimybes gauti lankstesnes sutarčių sąlygas arba apskritai užkirsti galimybę sudaryti įvairias sutartis.

Jūsų kredito istorija yra saugoma, kaupiama, nuolat atnaujinama kredito biure Creditinfo.

 

Ar kredito istoriją galima ištrinti?

Kredito istorijos negalima nei ištrinti, nei pagražinti. Vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei sutartiniais įsipareigojimais su savo klientais esame įpareigoti duomenis apie subjekto laiku neįvykdytus finansinius įsipareigojimus, patalpintus Creditinfo sistemoje, tvarkyti iki 10 metų (bet ne ilgiau) nuo įsiskolinimo padengimo datos. Creditinfo neturi teisės keisti, redaguoti, naikinti teisingus sistemos dalyvio patalpintus aktyvius ar istorinius įrašus apie subjektų įsiskolinimus.

 

Kas yra asmeninis kredito reitingas?

Asmeninis kredito reitingas – tai asmens kreditingumo įvertinimas. Reitingas parodo tikimybę, kad asmuo gali vėluoti vykdyti prisiimtus mokėjimo įsipareigojimus 90 ir daugiau dienų. Modelis sukurtas ir testuotas analizuojant Lietuvos gyventojų demografinius, ekonominius duomenis bei mokėjimų istoriją. Reitingas yra nuomonė, atspindinti kredito biuro požiūrį į asmens kreditingumą. Kiekviena įstaiga savarankiškai vertina kliento kreditingumo ir gali nustatyti savo reitingą. Tai, savo ruožtu, taip pat bus tos įstaigos subjektyvus vertinimas pagal jai prieinamą informaciją. Jis nebūtinai turi sutapti su kredito biuro ar paties subjekto vertinimu.

 

Nuo ko priklauso mano kredito reitingas?

Kredito reitingas – tai asmens kreditingumo įvertinimas. Reitingas parodo prognozuojamą tikimybę, kad asmuo gali vėluoti vykdyti prisiimtus mokėjimo įsipareigojimus 90 ir daugiau dienų. Vertinant asmens kreditingumą atsižvelgiama į tokius išorinius faktorius, kurie signalizuoja asmens įgūdžius ir galimybes planuoti, prisiimti, vykdyti savo įsipareigojimus. Vertinama ilgojo laikotarpio asmens įgūdžių ir galimybių kokybė bei tvarumas. Tai taip pat reiškia, kad vertinimas negali „atsistatyti“ per labai trumpą laikotarpį.

Nustatant kredito reitingą visa informacija iš kredito istorijos ataskaitos yra vertinama kompleksiškai, t.y. nesivadovaujama kuriuo nors vienu elementu. Reitingas yra nustatomas remiantis toliau nurodytais kriterijais ir principais.

1) Mokėjimų istorija. Pradelsimai mokėjimų istorijoje signalizuoja, kad asmens įsipareigojimai nebuvo apskaičiuoti, suplanuoti, nebuvo pasirengta kritinėms aplinkybėms, nebuvo sudėlioti saugikliai tinkamam įsipareigojimų įvykdymui. Nustatant reitingą vertinamos ne tik šiuo metu neapmokėtos skolos, tačiau ir kelių metų laikotarpio skolos praeityje, kurios yra apmokėtos. Asmuo, turėjęs pradelstų mokėjimų netolimoje praeityje, laikomas rizikingesniu nei asmuo su „švaria“ kredito istorija. Kuo asmens pradelstos skolos yra/buvo stambesnės, dažnesnės, uždelsimas apmokėti ilgesnis - tuo tai turi didesnį išliekamąjį neigiamą poveikį reitingui. Istorinių (jau apmokėtų) skolų poveikis reitingui mažėja su laiku ir praktiškai išnyksta per dvejus-trejus metus, jei tuo laikotarpiu neatsiranda naujų pradelstų skolų. Visiškai „švari” mokėjimų istorija negarantuoja maksimalaus kredito reitingo, nes mokėjimų istorija yra vienas iš reitingo elementų.
2) Kredito istorijos trukmė. Tai laikotarpis, kuris apibūdina asmens patirtį apmokant įvairias sąskaitas ir įmokas. Trumpesnė kredito istorijos trukmė reiškia mažesnę asmeninių finansų valdymo patirtį, o tai rodo didesnę vėlavimo atsiskaityti riziką. Atitinkamai ilgesnė kredito istorijos trukmė, jei jos laikotarpiu nebuvo reikšmingų uždelsimų mokėti, rodo didesnę asmeninių finansų valdymo patirtį. Teigiamą poveikį šiam reitingo elementui atlieka ilgalaikis ir nepertraukiamas tinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas.
3) Ekonominiai duomenys. Šis elementas vertina asmens komercinę veiklą, kai jis yra įmonės akcininkas, vadovas ir valdybos narys. Komercinės veiklos būklė yra požymis apie numatomą asmeninių pajamų tvarumą (arba netvarumą) ateityje. Palankūs įmonės finansiniai rezultatai (pajamų, pelno, likvidumo, kapitalo ir kt.) turi teigiamos įtakos asmeninių pajamų tvarumui, todėl teigiamai veikia įmonės vadovų ir savininkų kredito reitingą. Atitinkamai prasti finansiniai rezultatai, įregistruoti ir išregistruoti turto areštai, sąsajos su bankrutuojančiomis ar bankrutavusiomis įmonėmis ir kt. turi neigiamą poveikį kredito reitingui. Be to, įmonės mokėjimų istorija nusako vadovų gebėjimus valdant finansus bei požiūrį į tinkamą įsipareigojimų vykdymą. Vadovams ir akcininkams nutraukus santykius su įmone, šios informacijos poveikis kredito reitingui mažėja laipsniškai.
4) Kreditavimosi aktyvumas. Jis parodo asmens ketinimų kredituotis dažnumą. Kreditavimosi aktyvumas vertinamas pagal kreditorių (t.y. finansų, telekomunikacijų ir kt. įmonių) kredito biure suformuotų asmens kreditingumo ataskaitų skaičių. Padidėjus kreditavimosi aktyvumui, sumažėja numatomas asmeninio biudžeto lankstumas, todėl išauga vėlavimo atsiskaityti rizika. Didesnis kreditavimosi aktyvumas per ribotą laikotarpį yra rizikos požymis, nes per ribotą laiką ketinama padidinti asmeninių įsipareigojimų lygį. Kreditavimosi aktyvumui mažėjant, laipsniškai mažėja ir šio rodiklio įtaka kredito reitingui.

Atkreipiame dėmesį, kad apskaičiuojant „Mano Creditinfo“ savitarnoje esantį kredito reitingą nevertinama pajamų informacija. Todėl rekomenduojame apsiskaičiuoti ir kredito reitingą www.kreditoskaiciuokle.lt. Čia apskaičiuojamas kredito reitingas, be kita ko, atsižvelgia ir į asmenines pajamas, esančias „Sodroje“.

Reitingas yra nuomonė, atspindinti kredito biuro požiūrį į asmens kreditingumą. Kiekviena įstaiga savarankiškai vertina kliento kreditingumą ir gali nustatyti savo reitingą. Tai, savo ruožtu, taip pat yra tos įstaigos subjektyvus vertinimas pagal jai prieinamą informaciją. Jis nebūtinai turi sutapti su kredito biuro ar paties subjekto vertinimu.

Pasaulio bankas teigiamai vertina tai, kad kredito biuras suteikia reitingą. Už tai Lietuvai skiriami papildomi taškai Pasaulio banko „Doing Business“ verslo aplinkos ataskaitoje. Tai reiškia, kad ir kredito biuras prisideda prie Lietuvos investicinio patrauklumo.

 

Kas yra kreditavimosi aktyvumas ir kodėl jis svarbus nustatant reitingą?

Kreditavimosi aktyvumas parodo asmens ketinimų kredituotis dažnumą. Kreditavimosi aktyvumas vertinamas pagal kreditorių (t.y. finansų, telekomunikacijų ir kt. įmonių) kredito biure suformuotų asmens kreditingumo ataskaitų skaičių. Padidėjus kreditavimosi aktyvumui, sumažėja numatomas asmeninio biudžeto lankstumas, todėl išauga vėlavimo atsiskaityti rizika. Kuo labiau asmens kreditavimosi aktyvumas išsiskiria iš kitų asmenų, tuo didesnę įtaką šis rodiklis turi asmens kredito reitingui. Kreditavimosi aktyvumui mažėjant, laipsniškai mažėja ir šio rodiklio įtaka kredito reitingui.

 

Kodėl skiriasi reitingai, apskaičiuoti „Mano Creditinfo“ ir kreditoskaiciuokle.lt?

Kredito reitingai savitarnos sistemoje „Mano Creditinfo“ ir kreditoskaiciuokle.lt – tai du savarankiški kredito reitingai.

Vienas iš skirtumų yra tas, kad kreditoskaiciuokle.lt, apskaičiuodama kredito įmokos limitą ir kredito reitingą „GOscore“, be kita ko, įvertina pajamas „Sodroje“. Apskaičiuojant kredito reitingą „Mano Creditinfo“ savitarnoje pajamos nėra vertinamos.

Kokie duomenys yra vertinami kreditoskaiciuokle.lt galite rasti pagrindinio skaičiuoklės puslapio apačioje. Projekto kreditoskaiciuokle.lt autorė yra duomenų analitikos ir klientų elgsenos prognozavimo bendrovė UAB „Scorify“, kuri skaičiuoklę sukūrė bendradarbiaudama su kredito biuro „Creditinfo“ elgsenos prognozavimo ekspertais.

Reitingas yra nuomonė, atspindinti kredito biuro ar kitos įmonės požiūrį į asmens kreditingumą. Kiekviena įstaiga savarankiškai vertina kliento kreditingumą ir gali nustatyti savo reitingą. Tai, savo ruožtu, taip pat yra tos įstaigos subjektyvus vertinimas pagal jai prieinamą informaciją. Kredito reitingai nebūtinai turi sutapti tarpusavyje arba sutapti su paties subjekto savęs vertinimu.

 

Kodėl kredito biure tvarkomi duomenys apie mano finansinius įsipareigojimus (turimus kreditus)?

Lietuvos banko patvirtinti Atsakingojo skolinimo nuostatai numato, kad finansų įstaigos, prieš suteikdamos kreditą, privalo įvertinti kredito gavėjo kredito istoriją. Ji susideda iš dviejų dalių:
1) finansinių įsipareigojimų ir
2) mokėjimų istorijos.

Vartotojo turimų finansinių įsipareigojimų įvertinimas leidžia išvengti vartotojo perskolinimo - tokios situacijos, kai vartotojas prisiima pernelyg daug finansinių įsipareigojimų, kurie vėliau tampa nepakeliami.

Atsakingai skolinančios finansų įstaigos turi pranešti viena kitai apie kredito gavėjo jau turimus finansinius įsipareigojimus bei tokiu būdu apsaugoti vartotoją nuo per didelių įsipareigojimų naštos. Tai atliekama per vieningą sistemą, vadinamą kredito biuru. Finansų įstaigos įgaliojo kredito biurą „Creditinfo“, kaip savo duomenų tvarkytoją, perduoti kredito istorijos duomenis:
a) Pačiam asmeniui, jam to prašant.
b) Kitoms finansų įstaigoms prašant ir turint asmens sutikimą.

Pateikiame pavyzdį:
a) Asmuo nori sužinoti, kiek turi pasiėmęs kreditų. Tuomet asmuo savo kredito istoriją gali peržiūrėti www.manocreditinfo.lt
b) Asmuo nori pasiskolinti. Jis kreipiasi į finansų įstaigą. Tuomet finansų įstaiga gauna asmens sutikimą ir tik tada kreipiasi į kredito biurą. Iš jo gauna informacija apie finansinius įsipareigojimus.

 

Kodėl negavau kredito?

Konkrečias paraiškos atmetimo priežastis gali įvardinti tik pati finansų įstaiga, į kurią kreipėtės. Tačiau dažniausiai pasitaikančios atmetimo priežastys yra šios:
1. Bloga kredito istorija. Dabartiniai finansiniai įsipareigojimai už vartojimo kreditus, lizingus, kitas paskolas yra pernelyg aukšti, neatitinkantys gaunamų pajamų. Bloga kredito istorija formuojasi ir turint neapmokėtų skolų arba turėjus reikšmingų skolų (vėlavimų) praeityje. Ypač didelis kreditavimosi aktyvumas (pernelyg didelis dažnumas) taip pat finansų įstaigoje gali būti laikomas rizikos požymiu.
2. Nepakankamos pajamos. Finansų įstaigos vertina ir kliento pajamas. Jūsų gaunamos pajamos, atsižvelgiant į turimus finansinius įsipareigojimus arba norimus prisiimti finansinius įsipareigojimus, gali būti per mažos.
3. Kitos priežastys. Atsisakymą suteikti kreditą gali nulemti kitos priežastys – amžius, kredito reitingas ir kitos konkrečios finansų įstaigos kredito politikoje nustatytos sąlygos.

 

Ar nedideli vėlavimai gali sukliudyti gauti kreditą?

Neretai tenka susidurti su nuomone, kad nedidelė suma „rimta“ skola negali būti, todėl ir ją padengiant nėra ko skubėti. Iš tikrųjų uždelstas ir kelių eurų prasiskolinimas gali sukelti kliūčių imant kreditą ar įsigyjant prekes bei paslaugas išsimokėtinai. Išimtiniais atvejais kreditorius paslaugą gali suteikti, tačiau prastesnėmis sąlygomis nei būtų pasiūlęs klientui su švaria kredito istorija.

 

Kas yra atsakingojo skolinimosi skaičiuoklė?

Atsakingojo skolinimosi skaičiuoklė – tai skaičiuoklė, kuri padeda sau įsivertinti, kokią mėnesio pajamų dalį galite skirti naujo kredito įmokai ar kelioms įmokoms bendrai. Apskaičiuodama įmokos limitą skaičiuoklė atsižvelgia į asmens:

1. Finansinius įsipareigojimus (duomenis pateikia kredito biuras Creditinfo).
2. Gaunamas oficialias pajamas (duomenis pateikia Sodra).
3. Oficialių pajamų tvarumą (daugiau apie pajamų tvarumą - Lietuvos banko Vartojimo kredito gairėse).
4. Finansinių įsipareigojimų ir tvarių pajamų santykį (remiantis Lietuvos banko Atsakingojo skolinimo nuostatais, bendra kredito įmokų suma per mėnesį negali viršyti 40% mėnesio pajamų).
5. Nepadengtus įsiskolinimus (duomenis pateikia kredito biuras Creditinfo).

Atsakingojo skolinimosi skaičiuoklė skirta savo galimybių įvertinimui ir vartotojų edukacijai. Finansų įstaigos savarankiškai vertina klientų kreditingumą ir priima kreditavimo sprendimus. Jie neprivalo sutapti su skaičiuoklėje pateiktu įmokos dydžiu.

 

Kaip sužinoti kam ir kiek esu skolingas?

1. Pirmas būdas – savo skolas galite sužinoti Mano Creditinfo sistemoje:
- prisijungdami pirmąjį kartą užsiregistruokite www.manocreditinfo.lt;
- prisijungti antrą ir kitus kartus galėsite su savo sugalvotu slaptažodžiu arba per savo paskyrą „Facebook“;
- kartą per kalendorinius metus kredito istorijos ataskaitą galite pasitikrinti nemokamai;
- kai suformuosite ataskaitą, matysite Jūsų vardu registruotus nepadengtus įsiskolinimus ir mokėjimų istoriją.

2. Antras būdas – visuose „Perlo“ terminaluose galite įsigyti sutrumpintą kredito istorijos ataskaitą, kurioje matysite skolą ir kreditorius, kuriems esate skolingas.

Jūs turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus. Tokia informacija neatlygintinai Jums gali būti suteikta kartą per kalendorinius metus. Informacija teikiama per savitarnos svetainę www.manocreditinfo.lt arba atvykus į mūsų ofisą adresu A. Goštauto 40A, Vilnius ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Per kiek laiko nuo skolos apmokėjimo yra atnaujinami duomenys kredito biure?

Kreditorius (kam esate skolingi) duomenis sistemoje atnaujina per 1 - 5 darbo dienas nuo skolos padengimo datos. Jeigu kreditorius delsia ar norite paspartinti duomenų atnaujinimą – būtinai susisiekite su kreditoriuimi. Kreditoriui atnaujinus duomenis, Jūsų sumokėta skola bus matoma prie padengtų skolų informacijos.
Jeigu Jūs esate užsiregistravę svetainėje www.manocreditinfo.lt Jums nemokamai suteikiama pasikeitimų stebėjimo paslauga. Tai reiškia, kad Jūs el.pašto žinute gausite trumpą pranešimą, kuriame Jus informuosime apie skolos padengimą. Duomenys apie skolą, patalpintą Creditinfo sistemoje, bus tvarkomi 10 metų (bet ne ilgiau) nuo įsiskolinimo padengimo datos.

 

Kaip ilgai sistemoje galima laikyti skolos fakto įrašą, nors skola yra jau padengta?

Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 21 straipsnio 7 punktu, duomenys apie faktą, kad duomenų subjektas laiku ir tinkamai neįvykdė savo finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, negali būti tvarkomi ilgiau negu 10 metų nuo įsiskolinimo padengimo dienos.

 

Ką reikia daryti, jei duomenys apie įsiskolinimus nėra teisingi?

Faktus apie įsiskolinimo atsiradimą ir padengimą nurodo kredito biuro dalyvis. Jis taip pat yra atsakingas už duomenų teisingumą. Kredito istorija yra kaupiama ir saugoma kredito biure - Creditinfo. Creditinfo nekeičia, neredaguoja, nenaikina teisingų duomenų apie subjektų įsiskolinimus. Jeigu susipažinę su savo asmens duomenimis nustatote, kad jie yra klaidingi – nedelsiant informuokite apie tai kreditorių. Tik gavę oficialų raštišką prašymą iš duomenų teikėjo dėl įrašų patikslinimo / panaikinimo, turėsime teisinį pagrindą asmens įsiskolinimo duomenis koreguoti / ištrinti.

 

Kaip galėčiau sužinoti, kokių turiu finansinių įsipareigojimų?

Ši informacija yra jūsų kredito istorijos ataskaitoje. Ataskaitą rasite užsiregistravę savitarnos svetainėje www.manocreditinfo.lt . Ataskaitoje rasite informaciją, kurią į kredito biurą pateikė įvairūs kreditoriai (bankai, kredito unijos, lizingai, vartojimo kredito ir kitos įmonės). Ataskaita yra nemokama kartą per metus. Kredito istorija yra vertinama skolinantis iš finansų įstaigų, perkant išsimokėtinai (lizingu), sudarant ryšio, interneto bei kitas sutartis.

 

Kas tai yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, duomenų subjektu, kurių tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ir netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

 

Kas yra duomenų tvarkymas?

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

 

Kokiu tikslu UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarko fizinių asmenų duomenis?

Kredito biuras Creditinfo tvarko duomenis mokumo, finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais. Kredito biuras Creditinfo yra registruotas atitinkamų asmens duomenų valdytoju Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje.

 

Kiek laiko ir kaip turi būti tvarkomi duomenys apie asmens įsiskolinimus?

Duomenys apie faktą, kad duomenų subjektas laiku ir tinkamai neįvykdė savo finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, negali būti tvarkomi ilgiau negu 10 metų nuo įsiskolinimo padengimo dienos. Kai duomenų subjektas įsiskolinimą padengia, duomenų valdytojai privalo užtikrinti, kad tvarkant duomenis apie duomenų subjekto tinkamai ir laiku neįvykdytus finansinius ir (arba) turtinius įsipareigojimus būtų nurodoma, kad duomenų subjektas įsiskolinimą padengė ir nurodyti įsiskolinimo padengimo datą.

 

Kas tai yra sutikimas tvarkyti asmens duomenis ir kodėl jis reikalingas?

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas leisti tvarkyti asmens duomenis jam žinomu tikslu. Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti asmens duomenis suteikia UAB „Creditinfo Lietuva“ teisę kreiptis į valstybinius registrus bei kitas sutikime išvardytas duomenų bazes ir gauti asmens duomenis, kurie bus naudojami duomenų subjekto pateiktiems asmens duomenims patikrinti, patikslinti, mokumui vertinti ir įsiskolinimui valdyti, kitiems tikslams, nurodytiems sutikime. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis suteikia duomenų subjektui teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymo eigą. Sutikime tvarkyti asmens duomenis duomenų subjektui pranešama iš kur, kokiu tikslu bus gaunami duomenų subjekto duomenys bei kam ir kokiu tikslu jie bus teikiami.

 

Kokie yra asmens duomenų tvarkymo principai?

Nors ir turėdama duomenų subjekto sutikimą tvarkyti asmens duomenis, UAB „Creditinfo Lietuva“ privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų:
- renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūtų tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
- tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
- tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami, o netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
- tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
- saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

 

Kas yra tiesioginė rinkodara?

Tiesioginė rinkodara – veikla, kuri yra skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Sutikime tvarkyti asmens duomenis subjektas gali nurodyti, jog nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, šiais tikslais teikiami tretiesiems asmenims ar iš jų gaunami. Sutikimas išreiškiamas Registracijos formoje pažymint sutikimo langelį, kad duomenų subjekto asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginiais rinkodaros tikslais. Pažymėdamas šį langelį duomenų subjektas išreiškia sutikimą, jog su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais jis sutiko.

 

Kokios yra duomenų subjekto teisės?

Duomenų subjektas turi teisę:
- žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
- susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
- reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
- įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
- skųsti duomenų valdytojo veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius, kada baigiasi duomenų valdytojo atsakymo į duomenų subjekto kreipimąsi terminas (t.y. po 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos);
- skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą) įstatymų nustatyta tvarka.

 

Kaip yra įgyvendinamas asmens duomenų saugumas?

UAB „Creditinfo Lietuva“ įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
UAB „Creditinfo Lietuva“ saugo asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai.
UAB „Creditinfo Lietuva“ neperduoda asmens duomenų tretiesiems, kurie neturi teisės šiuos duomenis gauti.

Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai:
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Teisiniai aktai skelbiami Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tinklalapyje

 

Kokiu pagrindu tikrino mano asmens duomenis?

Kredito biuras Creditinfo tvarko duomenis mokumo, finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais. Norint pateikti užklausą į kredito biurą reikalingas teisėtas pagrindas užklausai. Teisėtų pagrindų gali būti pakankamai daug, pavyzdžiui:
- Jūs kreipiatės dėl sutarties sudarymo ar jau turite sutartį ir reikia vertinti Jūsų mokumą ar valdyti įsiskolinimą. Sutarčių gali būti įvairių – kredito, nuomos, kabelinės televizijos, draudimo ir t.t.;
- esate susijęs su verslu (esate įmonės savininkas, vadovas, akcininkas ir pan.). Vertinant įmonės duomenis neišvengiamai iš dalies tvarkomi ir Jūsų duomenys;
- galite būti nukentėjęs nuo tapatybės vagystės ir kreditorius dėl to tvarkė Jūsų duomenis.
Visi aukščiau išvardinti kreipiniai bus teisėti, t. y. Jūsų sutikimas nereikalingas, kadangi duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso. Ir tik jei nėra jokių kitų teisėtų pagrindų, o tiesiog norima užklausti (pasidomėti Jūsų kredito istorija) ar duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu – tada reikalingas Jūsų sutikimas.
Tikslų duomenų tvarkymo pagrindą galite sužinoti kreipdamiesi į konkretų kreditorių.

 

Ar fizinis asmuo gali patikrinti Kredito biure kito fizinio asmens kredito istoriją?

Fizinis asmuo gali patikrinti kito fizinio asmens kredito istoriją, jeigu turi tam teisėtą pagrindą arba asmens sutikimą. Teisėtų pagrindų patikrinti kito asmens kredito istoriją gali būti įvairių:
- asmuo nori sudaryti su Jumis sutartį, pagal kurią privalėtų Jums mokėti. Sutarčių gali būti įvairių – paskolos, nuomos, panaudos ir pan.;
- esate susitarę dėl prekių ar paslaugų pirkimo ir norite pervesti avansą. Pavyzdžiui – ketinate remontuoti butą, išsinuomoti kambarį prie jūros ir pan.;
- teikiate kam nors paslaugas, prekes ir už jas turi būti atsiskaityta ne iš karto. Pvz., atliekate darbus, siunčiate prekes;
- jau esate sudarę su juo sutartį ir jis vengia vykdyti savo įsipareigojimus.
Jeigu turite teisėtą pagrindą ar asmens sutikimą, žinote to asmens duomenis – asmens kodą, vardą, pavardę, galite kreiptis į kredito biurą dėl kredito ataskaitos gavimo. Vienos ataskaitos kaina – 13,95 Eur. Mokestį galite sumokėti taip: mokėjimo paskirtyje nurodykite – „už kredito ataskaitą“, gavėjas – UAB „Creditinfo Lietuva“, gavėjo kodas – 111689163, A/S LT127300010118902343. Ataskaita perduodama Jums atvykus į kredito biurą adresu A.Goštauto g. 40A, Vilniuje, arba siunčiama registruotu paštu.
Atkreipkite dėmesį, kad, esant reikalui, turėsite pagrįsti šių duomenų gavimo teisėtumą.

 

Pamečiau asmens tapatybės kortelę ir noriu sužinoti, ar mano asmens duomenimis nepasinaudojo tretieji asmenys. Ką daryti, kad ateityje nepasinaudotų?

Jeigu norite gauti informaciją, kokios skolos yra Jūsų vardu:
- registruokitės www.manocreditinfo.lt/registracija,
- kairėje pusėje esančiame meniu punkte pasirinkite paslaugą "naujas užsakymas",
- pasirinkite "nemokama ataskaita",
- spauskite nuorodą “suformuoti”.
Kai suformuosite ataskaitą, matysite Jūsų vardu registruotus padengtus ir nepadengtus pradelstus mokėjimus.
Taip pat siūlome Jums pasinaudoti paslauga "Apsaugok savo tapatybę". Paslauga "Apsaugok savo tapatybę" besinaudojantys vartotojai internetu save įtraukia į specialų dėl prarastos tapatybės laikinai nekredituotinų asmenų sąrašą, patvirtindami, kad laikinai jų vardu nebūtų išduodami kreditai, pradėtos teikti telekomunikacijų bei išperkamosios nuomos paslaugos. Ši informacija yra prieinama visoms finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovės ir kitiems kredito biuro dalyviams. Valstybinėms institucijoms ši informacija neteikiama.

Gyventojo, užsisakiusio paslaugą „Apsaugok savo tapatybę“, kredito istorijos ataskaitoje, kurią vertina kreditoriai, sukuriamas specialus įrašas "100.000.000,00 EUR skola - Mano Creditinfo teikiama paslauga - Apsaugok savo tapatybę" ir "DĖMESIO! Paslauga “Apsaugok savo tapatybę” !!!".

Plačiau apie paslaugą - Paslauga “Apsaugok savo tapatybę”.

 

Kaip galėčiau sužinoti apie savo turimus turto areštus/ įkeitimus?

Informaciją apie asmens areštus ir / ar įkeitimus tvarko Centrinė hipotekos įstaiga. Creditinfo Lietuva suteikia kredito biuro dalyviams galimybę tikrinti asmens įregistruotus areštus ir / ar įkeitimus iš Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų registrų. Creditinfo Lietuva nekeičia informacijos apie fizinių asmenų areštus ir / ar įkeitimus, gautos iš Centrinės hipotekos įstaigos. Informaciją apie savo areštus ir / ar įkeitimus galite užsakyti internetu: www.epaslaugos.lt
Jeigu susipažinę su savo duomenimis nustatysite jų neteisingumą, nedelsiant informuokite apie tai Centrinę hipotekos įstaigą.

 

Ką reikia daryti, jei duomenys apie Antstolių vykdomas bylas yra neteisingi?

Informaciją apie Antstolių vykdomas bylas tvarko ir teikia VĮ Registrų centras. UAB “Creditinfo Lietuva” nekeičia informacijos apie fizinių asmenų vykdomas bylas, gautas iš VĮ Registrų centras.
Jeigu susipažinę su savo duomenimis nustatysite jų neteisingumą, nedelsiant informuokite apie tai VĮ Registrų centras.

 

Ar turiu skolų SODRAI, VMI?

Creditinfo nekaupia informacijos apie fizinių asmenų skolas Sodrai, VMI.
Jeigu esate registruotas kaip Draudėjas(ne apdraustasis), t.y. savarankiškai mokate mokesčius, turite galimybę pasitikrinti ar nesate skolingi SoDrai pagal Jums suteiktą Draudėjo kodą sekdamas šią nuorodą:
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys.
Taip pat galite pasitikrinti informaciją apie tai, ar VMI yra paskelbusi raginimą Jums, bei ar įtraukusi į mokesčių administratorių nurodymų nevykdančių asmenų sąrašą tinklalapyje http://www.vmi.lt.

 

Kaip veikia „Apsaugok savo tapatybę“ paslauga?

Paslauga „Apsaugok savo tapatybę“ besinaudojantys vartotojai internetu save įtraukia į nekredituotinų asmenų sąrašą, patvirtindami, kad laikinai jų vardu nebūtų išduodami kreditai, pradėtos teikti telekomunikacijų bei išperkamosios nuomos paslaugos ir pan. Duomenys apie tai automatiškai patenka į kredito biurą Creditinfo. Tai reiškia, kad kredito biuro dalyviai – visi Lietuvoje veikiantys bankai, lizingo, vartojimo kreditų, telekomunikacijų įmonės ir praktiškai visos smulkiųjų ("greitųjų") kreditų bendrovės, kitos įmonės – gaus duomenis, kad Jūsų vardu yra uždėta apsauga.

Kredito biuro dalyviai, prieš priimdami sprendimą suteikti kreditą arba parduoti prekę ar paslaugą išsimokėtinai, automatiniu arba rankiniu būdu tikrina asmenį kredito biure. Gyventojo, užsisakiusio paslaugą „Apsaugok savo tapatybę“, kredito istorijos ataskaitoje, kurią vertina kreditoriai, sukuriamas specialus įrašas "100.000.000,00 EUR skola - Mano Creditinfo teikiama paslauga - Apsaugok savo tapatybę" ir "DĖMESIO! Paslauga “Apsaugok savo tapatybę” !!!". Atminkite, kad jeigu per paslaugos galiojimo terminą norėsite įsigyti prekes ar paslaugas išsimokėtinai ar nuspręsite pasiimti kreditą ir pan., galėsite paslaugos laikinai atsisakyti, o paskui vėl jos galiojimą atnaujinti. Tam Jums tereikės prisijungti prie asmeninės kredito istorijos sistemos „Mano Creditinfo“.Per pasirinktą paslaugos galiojimo laikotarpį turėsite galimybę paslaugą išjungti ir įjungti neribotą kiekį kartų. Paslaugos išjungimas ar įjungimas Jūsų asmeniniam kredito reitingui įtakos neturės.

Apie paslaugą „Apsaugok savo tapatybę“ yra pranešta visiems kredito biuro dalyviams. Asmuo, užsisakantis minėtą paslaugą, savanoriškai registruojasi asmeninės kredito istorijos sistemoje „Mano Creditinfo“ ir be jo žinios ši paslauga neatšaukiama. Informacija apie asmens užsakytą paslaugą kredito biuro dalyviams yra perduodama, kai jie šioje sistemoje tikrina kliento kredito riziką. Tačiau bet kokia kredito ar pirkimo išsimokėtinai sutartis yra sudaroma tiesiogiai tarp asmens ir kreditoriaus. Kredito biuras Creditinfo teikiantis paslaugą „Apsaugok savo tapatybę“, neatsako už bet kokį kreditoriaus priimtą sprendimą, prieštaraujantį nustatytai tvarkai (pavyzdžiui, kreditorius nutaria suteikti finansavimą asmeniui, nesidomėdamas jo kreditingumu, netikrindamas informacijos apie asmenį kredito biure ar ignoruodamas faktą, kad asmuo nepageidauja kredito ir pan.).

 

Suveikė paslauga – „Apsaugok savo tapatybę“.

Norime Jums priminti, kad svetainėje www.manocreditinfo.lt esate užsisakęs paslaugą "Apsaugok savo tapatybę". Kaip jau įsitikinote, ši paslauga suveikė. Jeigu vietoj Jūsų būtų buvęs sukčius, mėginęs pasinaudoti Jūsų asmens duomenimis, jam tai būtų nepavykę padaryti. Tai ir yra šios paslaugos privalumas.
Fiktyvus skolos faktas yra tik vienas elementas iš specialaus įrašo kredito biure. Kredito biure yra detalesnis paaiškinimas apie įrašą, tačiau kreditoriaus vadybininkai komunikuoja tik apie skolos sumą (100.000.000,00 EUR).

Gyventojo, užsisakiusio paslaugą „Apsaugok savo tapatybę“, kredito istorijos ataskaitoje, kurią vertina kreditoriai, sukuriamas specialus įrašas "100.000.000,00 EUR skola - Mano Creditinfo teikiama paslauga - Apsaugok savo tapatybę" ir "DĖMESIO! Paslauga “Apsaugok savo tapatybę” !!!".

Specialus įrašas jokios įtakos Jūsų kredito istorijai neturi. Kai paslaugą išsijungsite - specialaus įrašo nebeliks.
Atminkite, kad jeigu per paslaugos galiojimo terminą norite įsigyti prekes ar paslaugas išsimokėtinai ar pasiimti kreditą ir pan., reikia paslaugos laikinai atsisakyti, o paskui vėl jos galiojimą atnaujinti. Tam Jums tereikia prisijungti prie asmeninės kredito istorijos sistemos „Mano Creditinfo“.
Daugiau informacijos apie šią paslaugą galite rasti - Paslauga “Apsaugok savo tapatybę”.

 

Kaip veikia „Kredito istorijos stebėjimas“ paslauga?

Paslauga "Kredito istorijos stebėjimas" galios metus laiko nuo užsakymo momento. Ši paslauga informuos Jus el.paštu tik tada kai įvyks pasikeitimai Jūsų kredito istorijoje. Jeigu nevyksta jokie įvykiai Jūsų kredito istorijoje, pranešimai nesiunčiami. Daugiau galite sužinoti paslaugos aprašymo skiltyje - ”Kredito istorijos stebėjimas” . Ataskaitos yra vienkartinės ir jos neatsinaujina. Apie tai informacija yra kiekvienoje ataskaitoje (nurodyta data, kada suformuota ataskaita).

 

Ką reiškia gauta žinutė: „Mano Creditinfo praneša, kad kredito biure Jūsų vardu buvo registruoti šie įvykiai: pasikeitė Jūsų kredito reitingas“.

Jūs esate prisiregistravęs svetainėje www.manocreditinfo.lt, todėl Jums yra suteiktas nemokamas kredito istorijos stebėjimas. El.pašto žinute gavote pranešimą, kad pasikeitė Jūsų kredito reitingas.
Jei norite gauti išsamią informaciją apie pasikeitimus Jūsų kredito istorijoje, rekomenduojame įsigyti paslaugą „Kredito istorijos stebėjimas“ . Ši paslauga Jus visus metus el. paštu informuos:
- apie reitingo klasės pasikeitimus (procentine išraiška gerėjo ar blogėjo);
- kas ir kada (įmonė ir data) domėjosi Jūsų kredito istorija;
- apie naujų pradelstų mokėjimų atsiradimą arba jų padengimą (data, suma ir kreditorius).
Ši informacija bus saugoma Jūsų profilyje.

 

Esu užsienyje, noriu prisiregistruoti www.manocreditinfo.lt, bet neturiu eletroninės bankininkystės Lietuvoje esančiuose bankuose.

Jeigu nesinaudojate lietuviško banko internetine bankininkyste, tuomet galite registruotis taip:
perveskite iš bet kokio užsienio banko 1 ct registracijos mokestį į mūsų sąskaitą: mokėjimo paskirtyje nurodykite – "registracijos mokestis", Jūsų asmens kodas, elektroninio pašto adresas, gavėjas – UAB „Creditinfo Lietuva“, gavėjo kodas – 111689163, A/S LT127300010118902343, SWIFT kodas HABALT22. Tokiu būdu mes galėsime nustatyti Jūsų tapatybę ir užregistruoti Jus savitarnos svetainėje. Prisijungimo duomenis gausite elektroniniu paštu.

 

Esu užsiregistravęs, bet negaliu prisijungti.

Jeigu Jūs pamiršote slaptažodį, pasinaudokite slaptažodžio priminimo pagalba. Paspauskite nuorodą „Užmiršote slaptažodį?“, esančią pagrindiniame puslapyje žemiau prisijungimo formos. Įvedus savo el.pašto adresą, el.paštu Jums bus išsiųstas naujas slaptažodis. Jeigu Jūs teisingai įvedėte savo el.paštą, bet gaunate pranešimą „Blogai suvesti duomenys“, rekomenduojame parašyti mums el.paštu: info@manocreditinfo.lt

 

Kaip galėčiau išsiregistruoti iš www.manocreditinfo.lt?

Jeigu Jūs esate prisiregistravęs ir norite, kad Jūsų paskyra būtų ištrinta iš www.manocreditinfo.lt sistemos, tuomet norime paaiškinti, kad prisiregistravimas yra naudingas tuo, kad Jums nemokamai suteikiama pasikeitimų stebėjimo paslauga. Tai reiškia, kad Jūs el. paštu gausite trumpus pranešimus, kuriuose informuosime apie pasikeitusį Jūsų asmeninį kredito reitingą ar Jūsų vardu registruotą naują nepadengtą įsiskolinimą. Taip pat informuosime, kad buvo domimasi Jūsų asmenine kredito istorija. Jūs visada būsite laiku informuotas. Tai sistemos vertė, privalumas, kuris Jums nieko nekainuoja, o tik padeda stebėti Jums pačiam savo kredito istoriją.
Jeigu Jūs vis dėlto pageidaujate, kad Jūsų paskyra būtų panaikinta, prašome parašyti iš savo el. pašto adreso, kuriuo registravotės www.manocreditinfo.lt sistemoje, prašymą su tekstu „prašau panaikinti mano paskyrą savitarnos svetainėje ManoCreditinfo“.
Atkreipiame dėmesį, kad panaikinus paskyrą duomenys apie mokėjimo istoriją bus toliau tvarkomi 10 metų nuo įsiskolinimo padengimo datos. Creditinfo nekeičia, neredaguoja, nenaikina teisingų duomenų apie subjektų įsiskolinimus.

 

Užsisakiau ataskaitą ir atlikau mokėjimą, bet ji nebuvo pajungta.

Jeigu Jūs atlikote bankinį pavedimą iš kito banko į Swedbank sąskaitą, užsakyta paslauga Jums turėtų būti pajungta, kai tik įvyks tarpbankinis pavedimas. Tarpbankiniai pavedimai vykdomi darbo dienomis. Jei paslauga nepajungiama ilgiau nei per 1-ą darbo dieną, rekomenduojame parašyti mums el.paštu: info@manocreditinfo.lt

 

Ar galima apmokėti už paslaugas iš kito asmens sąskaitos?

Iš kito asmens sąskaitos pavedimas negali būti atliktas. Mokėjimas būtinai privalo būti atliktas iš Jūsų asmeninės banko sąskaitos. Tokiu būdu mes sutikriname Jūsų registracijos ir mokėtojo duomenis, taip identifikuodami, kad informacijos užsakovas esate būtent Jūs, o ne tretysis asmuo, neturintis teisės gauti tokios informacijos.

 

Ar „Creditinfo Lietuva“ vykdo skolų išieškojimą?

Kredito biuras nevykdo skolų išieškojimo, tačiau kaupia ir viešina informaciją apie skolininkus. Tai taip pat skatina skolininkus atsiskaityti.
Jūs galite pranešti apie Jūsų skolininką kredito biurui. Jums reikia turėti skolą patvirtinančius dokumentus, informuoti skolininką apie pasekmes ir tuomet bus galima užregistruoti skolininko skolą kredito biure. Plačiau apie visas procedūras būtinai pasiskaitykite - Paslauga “Skolininkų viešinimas”.

 

Ar Jūs teikiate kreditus?

Mano Creditinfo kreditų nesuteikia. Tai asmeninės kredito istorijos sistema, kurioje galite sužinoti savo kredito istoriją (mokėjimų istoriją, kas domisi Jūsų kredito istorija, taip pat koks yra Jūsų asmeninis kredito reitingas).
Norint gauti kreditą Jums reikia kreiptis į kredito bendrovę. Primename, kad kiekviena kredito bendrovė turi savo vertinimo kriterijus ir galutinį sprendimą dėl paslaugų suteikimo priima kreditorius.

 

Kokia Mano Creditinfo kainodara?

Dalis Mano Creditinfo paslaugų yra nemokamos – kartą metuose teikiama nemokama ataskaita apie asmens duomenis bei papildomai nemokamai suteikiama galimybė stebėti kredito istoriją. Plačiau apie šias paslaugas galite sužinoti čia:
www.manocreditinfo.lt/Paslaugos/nemokama-ataskaita
www.manocreditinfo.lt/Paslaugos/nemokamas-kredito-istorijos-stebejimas

Informacijos administravimas ir pateikimas galutiniam vartotojui (gyventojui) turi tam tikrus kaštus/sąnaudas. Atsižvelgdami į juos atitinkamai sudarėme savo kainodarą, kuria siekiame padengti dalį šių kaštų.

 

Neradote atsakymo? Skambinkite 1611 (0,43 Eur/min.) arba parašykite mums.

Į Jūsų klausimus elektroniniu paštu maloniai atsakysime, jei atsakymų nerasite mūsų puslapyje. Jeigu atsakymas yra puslapyje, papildomai elektroniniu paštu konsultuojame tik nemokamai užsiregistravusius vartotojus.

Registruokitės www.manocreditinfo.lt/Registracija .