Paslaugos

Kredito istorijos ataskaita

Kredito istorija yra finansinio pajėgumo ir drausmės CV. Jį vertina finansų, telekomunikacijų, kitos įmonės, kai skolinamės ir perkame išsimokėtinai. Gera kredito istorija padeda gauti palankesnes finansavimo sąlygas. Bloga kredito istorija gali pabloginti finansavimo sąlygas ir visai apriboti galimybes skolintis ir pirkti išsimokėtinai.


Kredito istorijos ataskaitą sudaro:

Kredito reitingas - tai rodiklis, kaip vertinama tikimybė daugiau nei 90 dienų vėluoti atsiskaityti su paslaugų teikėjų ar prekių pardavėju. Reitingo dydis priklauso nuo kredito istorijos, aktyvumo kredito rinkoje (perviršinis skolinimasis reitingą blogina), verslo sąsajų (pvz. informacijos apie įmonių, kurių valdymo organu esate, skolų) bei kitos informacijos;

Finansiniai įsipareigojimai - tai sutartyje su finansų įstaiga nustatytomis sąlygomis privalomai reikiama sumokėti pinigų suma (pvz. mėnesinė įmoka už kreditą).

Nepadengti įsiskolinimai - tai informacija apie šiuo metu pradelstus mokėjimus bankams, kredito unijoms, lizingo, telekomunikacijų, elektros skirstymo įmonėms ir kitiems kreditoriams. Sistemoje pateikiami mokėjimai, kurių pradelsimo terminas yra nuo 30 dienų;

Mokėjimų istorija - tai informacija apie praeityje pradelstus mokėjimus, kurie šiuo metu jau yra padengti;

Domėjimasis mano duomenimis - tai informacija apie įvairių kreditorių (bankų, lizingo, telekomunikacijų ir kt. įmonių) atliktas užklausas, kuriomis domėtasi Jūsų mokumo duomenimis;

Verslo sąsajos - tai informacija apie dalyvavimą verslo subjektų valdyme (t.y. einant akcininko/-ės, valdybos nario/-ės, direktoriaus pareigas. Ataskaitoje pateikiami paskutinių dvejų metų duomenys.


Asmeninės kredito istorijos ataskaitos pavyzdys

Ataskaita yra formuojama užsakymo metu, todėl duomenys pateikiami už laikotarpį iki ataskaitos suformavimo. Kitą kartą norėdami sužinoti naujausią kredito istorijoje esančią informaciją turėsite iš naujo užsakyti ataskaitą.

Asmeninis kredito reitingas nevertina Jūsų pajamų ir buvusių bei esamų finansinių įsipareigojimų.