Paslaugos
Socialinių tinklų reitingas

Šis socialinių tinklų (Facebook) reitingas yra asmens patikimumo laiku įvykdyti finansinius įsipareigojimus įvertinimas. Reitingas prognozuoja vėlavimo atsiskaityti 90 ir daugiau dienų tikimybę pagal socialiniame tinke paskelbtus duomenis. Reitingas sukurtas pasitelkiant ekonometrinį modeliavimą. Tai mokslas, kuris apjungdamas matematiką ir statistiką, leidžia įvertinti įvairių veiksnių įtaką prognozuojamam reiškiniui, šiuo atveju - kredito rizikai. Šis reitingas jokiu būdu neatstoja tradicinio kreditingumo vertinimo, kuomet vertinama kredito istorija, asmens pajamos, jų tvarkymas ir kt., tačiau gali jį papildyti.


Facebook reitingas apskaičiuojamas tuo ir tik tuo atveju, jei pats asmuo savanoriškai sutinka, kad jo socialiniame tinkle paskelbti duomenys būtų tam panaudoti. Sutikimas yra duodamas prieš duomenų perdavimą, prieš reitingo apskaičiavimą – Facebook lange vartotojas informuojamas, kad Creditinfo bus atsiųsti išvardyti duomenys ir vartotojui leidžiama pasirinkti „atšaukti“, tai reiškia nesutikimą, arba „gerai“, tai reiškia sutikimą perduoti išvardytus duomenis į Creditinfo. Sutikimo tekstą su vertimu galite rasti čia. Vartotojui nieko nepasirinkus (uždarius langą) tai prilyginama nesutikimui. Lygiai taip pat šis reitingas ir/ar duomenys gali būti perduodamas tretiesiems asmenims tik pačio duomenų subjekto sutikimu, kuris duodamas ar neduodamas tokiu pat būdu. Asmens duomenys tvarkomi finansinės rizikos/mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu. Taip pat svarbu, kad asmuo taip pat gali bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti duomenis. Atšaukti savo sutikimą asmuo gali savo Facebook paskyroje.


Kaip veikia kredito reitingo nustatymas, kas lemia kreditingumo reitingą pagal Facebook duomenis? Reitingo vertinimo kriterijai ir principai yra tokie:

Vertinama profilio informacija: vyresni, aukštesnio išsilavinimo, vedę, sėslūs, dirbantys stabiliose darbovietėse susiję su mažesnes rizika.

Vertinamas aktyvumas socialiniame tinkle. Intensyvus asmens pranešimų/“like“ srautas bei nukrypstantis nuo vidurkio aktyvumas darbo metu - rizikos požymiai. Socialinių grupių administravimas yra mažesnės rizikos požymis.

Vertinama pomėgių informacija. Lankomos užsienio šalys, saikingas nuotraukų dalijimasis– mažesnės rizikos požymiai. Besaikis įsitraukimas į įvairias grupes, azartinių lošimų pomėgiai, žaidimų pomėgiai signalizuoja didesnę riziką.

Vertinama bendravimo kultūra. Taisyklinga kalba, naudojanti pozityvių emocijų išraiškos priemones, yra mažesnės rizikos požymis.

Socialinė aplinka – jeigu asmens socialinė aplinka atitinka aukščiau išvardintus rizikos požymius, tai signalizuoja ir didesnę asmens riziką. Ir atvirkščiai – jei socialinėje aplinkoje yra mažesnės rizikos požymių – tai gerina asmens vertinimą. Mažesne rizika vertinami jaunesni savo aplinkos atžvilgiu asmenys, asmenys turintys ne didesnį nei vidutiniškai giminių skaičių.


Facebook reitingo reikšmės:
700 - 800

Tavo socialinių tinklų reitingas labai aukštas

600 - 700

Tavo socialinių tinklų reitingas aukštas

500 - 600

Tavo socialinių tinklų reitingas vidutinis

400 - 500

Tavo socialinių tinklų reitingas žemesnis už vidutinį

300 - 400

Tavo socialinių tinklų reitingas žemas


Facebook reitingo pavyzdys

Jeigu vartotojas nesutinka su įvertinimu, jis turi teisę pareikšti savo nuomonę dėl jo savybių įvertinimo elektroniniu paštu info@manocreditinfo.lt. Creditinfo turi atsižvelgti į duomenų subjekto nuomonę ir prireikus vertinimą pakartoti neautomatiniu būdu.